ติดต่อเรา

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
เลขที่ 5 หมู่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

โทรศัพท์ : 053 457021, 088 2680665
โทรสาร : -

E-Mail: sdy_school@hotmail.com
Website: http://www.sdy.ac.th, sdyschool-emis
Facebook: @SDYSchool2495