กิจกรรมภายในโรงเรียน

 • ทำบุญถวายเทียนพรรษา โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ได้นำผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษาตามวัดในเขตพื้นที่ให้บริการ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กได้เรียนรู้วิธีชีวิตของชุมชน
  ส่ง 12 ก.ค. 2562 02:26 โดย admin sdy
 • English Day Camp by Youth With A Mission(YWAM) วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 คณะอาสาสมัครชาวต่างชาติจากมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา นำทีมโดยคุณกาน ใช้เวลากับนักเรียนและคณะครูในการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษร้องเพลงและเล่นเกม On July 9-10 2019. We are blessed by Church without borders team. They are from New Jersey the United State of America. The team spent the time with our students and teachers. They have taught English grammar, singing and playing games. Both students and  teachers at Sridongyen School we had so much fun more than that we've had a great bond with nations.
  ส่ง 12 ก.ค. 2562 02:29 โดย admin sdy
 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 09:11 โดย admin sdy
 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 09:10 โดย admin sdy
 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 09:09 โดย admin sdy
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

 • การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นอนุบาล 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไปหลักฐานการสมัคร1) สูติบัตร (ใบเกิด)2) ทะเบียนบ้าน3) บัตรประจำตัวผู้ปกครอง4) ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองสมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อ คุณครูณิชาพร  อินทวิชัย โทรศัพท์ 090-3232328 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 053-457021
  ส่ง 4 มี.ค. 2562 19:21 โดย admin sdy
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหวตามประกาศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เรื่อง "ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 09:34 โดย admin sdy
 • การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 09:29 โดย admin sdy
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
SRIDONGYEN MODEL

"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง"

https://sites.google.com/a/sdy.ac.th/web/home/SDYSchool%20Model.jpg?attredirects=0

ข้อมูลนักเรียน

https://drive.google.com/file/d/1DVaS4x4dtcFrWU_5we_HcZn0JvXTEcXE/view