กิจกรรมภายในโรงเรียน

 • พิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
  ส่ง 11 ส.ค. 2562 13:43 โดย admin sdy
 • ปลูกป่าเนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษกและวันแม่แห่งชาติ 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นร่วมกันปลูกป่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับชุมชน ณ สวนป่าพุทธชยันตี บ้านปาง ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 13:26 โดย admin sdy
 • กิจกรรมค่ายแกนนำนักเรียนและครูเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นจัดค่ายแกนนำนักเรียนและครูเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 10 โรงเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้มาขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย และสืบสานปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียนและชุมชน รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 4 ส.ค. 2562 11:13 โดย admin sdy
 • ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 คณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ร่วมกิจกรรม "ปลูกป่า สร้างฝาย เทิดพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2562  ณ พื้นที่บริเวณพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่         
  ส่ง 31 ก.ค. 2562 19:27 โดย admin sdy
 • พิธีลงนามถวายพระพรในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นร่วมทำบุญตักบาตร และทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562             
  ส่ง 31 ก.ค. 2562 19:59 โดย admin sdy
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

 • การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นอนุบาล 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไปหลักฐานการสมัคร1) สูติบัตร (ใบเกิด)2) ทะเบียนบ้าน3) บัตรประจำตัวผู้ปกครอง4) ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองสมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อ คุณครูณิชาพร  อินทวิชัย โทรศัพท์ 090-3232328 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 053-457021
  ส่ง 4 มี.ค. 2562 19:21 โดย admin sdy
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหวตามประกาศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เรื่อง "ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 09:34 โดย admin sdy
 • การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 09:29 โดย admin sdy
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

SRIDONGYEN MODEL

"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง"

https://sites.google.com/a/sdy.ac.th/web/home/SDYSchool%20Model.jpg?attredirects=0

ข้อมูลนักเรียน

https://drive.google.com/file/d/1DVaS4x4dtcFrWU_5we_HcZn0JvXTEcXE/view

เวปไซต์ครู


 • KruChatarin
 • KruKajarin
 • KruNapang
 • KruBoontum
 • KruUdom
 • KruSupamit
 • KruSupapich
 • KruNattawat
 • KruKanpicha
 • KruSathinee
 • KruNattapong
 • KruJesada
 • KruPusanisa
 • KruWaraporn
 • KruPorntip
 • KruSriwan
 • KruNonICT