นายอนัน  เมืองบัวผัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน




















กิจกรรมภายในโรงเรียน

 • กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนตามความเหมาะสมในแต่ละวัย
  ส่ง 3 มี.ค. 2562 12:31 โดย admin sdy
 • 65 ปีวันสถานปนาโรงเรียนและงานเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นได้จัดทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 65 ปี โดยได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและการระดมทุนทรัพย์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป พร้อมกับได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ ทักษะการเรียนรู้มาใช้ในกิจกรรมแต่ละระดับชั้น และเป็นการฝึกประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจากท่านรองเทวินทร์  สร้อยเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมผลงานต่างๆ ของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 
  ส่ง 3 มี.ค. 2562 18:07 โดย admin sdy
 • โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ได้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นในการสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์การเกษตรผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ เช่น กิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมเลี้ยงปลา กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมฟาร์มเห็ดคุณธรรม เป็นต้น  สำหรับผลิตวัตถุดิบที่ได้นำไปจัดทำอาหารกลางวันให้ถูกตามหลักโภชนาการ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการกำหนดสำรับอาหารของโรงเรียนในแต่ละวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
  ส่ง 27 ก.พ. 2562 23:48 โดย admin sdy
 • English Day Camp by YWAM
  ส่ง 7 มี.ค. 2562 00:22 โดย admin sdy
 • ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 11:47 โดย admin sdy
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

 • การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นอนุบาล 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไปหลักฐานการสมัคร1) สูติบัตร (ใบเกิด)2) ทะเบียนบ้าน3) บัตรประจำตัวผู้ปกครอง4) ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองสมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อ คุณครูณิชาพร  อินทวิชัย โทรศัพท์ 090-3232328 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 053-457021
  ส่ง 4 มี.ค. 2562 19:21 โดย admin sdy
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหวตามประกาศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เรื่อง "ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 09:34 โดย admin sdy
 • การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 09:29 โดย admin sdy
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »