กระดานสนทนา

กฎ/ระเบียบ ในการใช้งานกระดานสนทนา

ข้อแนะนำในการใช้

1. การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ควรให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น นินทาว่าร้าย บุคคล หน่วยงาน องค์กร

3. โปรดงดเว้นข้อความ ภาพ หรือเนื้อหา ที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

4. โปรดงดเว้นข้อความอันมีเจตนาโจมตี ใส่ความ กลั่นแกล้งบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชัง เสียชื่อเสียง

5. โปรดงดเว้นข้อความอันเป็นการทำลาย ชักชวนโดยมีเจตนาก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยกภายในสังคม

บทบัญญัติทั่วไป

1. จุดมุ่งหมายของกระดานสนทนา

จุดมุ่งหมายของกระดานสนทนานี้ก็เพื่อการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการให้บริการด้านการศึกษา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในองค์กร เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก้ผู้ใช้บริการ และรับแจ้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆ

2. ความรับผิดชอบ

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นจะไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆที่ผู้ใช้ได้ทำการเขียนขึ้นมา โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นจะไม่ทำการยืนยัน รับรอง ความแม่นยำ สมบูรณ์ หรือความเป็นประโยชน์ของข้อความดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อความใดๆก็ตาม ข้อความแต่ละข้อความเป็นการแสดงความเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นว่าจะเป็นมุมมองของกระดานสนทนานี้ ผู้ใช้คนใดที่รู้สึกว่าข้อความที่เขียนไว้ไม่สมควรสามารถทำการติดต่อทีมดูแลกระดานสนทนาของโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นได้ทันที

ผู้ดูแลกระดานสนทนา มีความสามารถที่จะลบข้อความที่ไม่สมควรออกไปได้และจะพยายามทุกวิถีทางในการสำเร็จเป้าหมายดังกล่าวในระยะเวลาที่เหมาะสมหากเห็นว่าจำเป็นต้องมีการลบข้อความออก ผู้ใช้จะยอมรับจากการใช้บริการกระดานสนทนานี้ว่าจะไม่พยายามเขียนเนื้อหาโดยที่รู้ว่าเป็นข้อมูลหลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย ไม่ถูกต้อง หยาบคาย ยุแยง ข่มขู่ เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ รุกรานสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือละเมิดกฏหมายใดๆก็ตาม ผู้ใช้จะยอมรับว่าจะไม่เขียนเนื้อหาใดๆที่เป็นข้อมูลทางลิขสิทธิ์บนกระดานสนทนาเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นผู้ครอบครองลิขสิทธิ์เอง