กระดานสนทนา

กฎ/ระเบียบ ในการใช้งานกระดานสนทนา

ข้อแนะนำในการใช้

1. การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ควรให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น นินทาว่าร้าย บุคคล หน่วยงาน องค์กร

3. โปรดงดเว้นข้อความ ภาพ หรือเนื้อหา ที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

4. โปรดงดเว้นข้อความอันมีเจตนาโจมตี ใส่ความ กลั่นแกล้งบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชัง เสียชื่อเสียง

5. โปรดงดเว้นข้อความอันเป็นการทำลาย ชักชวนโดยมีเจตนาก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยกภายในสังคม