นโยบาย "สถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ของโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น

ประกาศนโยบายโรงเรียนสีขาว65.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๒,๔๐๐ บาท