การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์20 ม.ค. 2562 23:15โดยadmin sdy   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2562 19:21 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นอนุบาล 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
หลักฐานการสมัคร
1) สูติบัตร (ใบเกิด)
2) ทะเบียนบ้าน
3) บัตรประจำตัวผู้ปกครอง
4) ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
สมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อ คุณครูณิชาพร  อินทวิชัย โทรศัพท์ 090-3232328 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 053-457021