การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 ก.พ. 2563 23:09โดยadmin sdy   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2563 13:25 ]
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นอนุบาล 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
หลักฐานการสมัคร
1) สูติบัตร (ใบเกิด)
2) ทะเบียนบ้าน
3) บัตรประจำตัวผู้ปกครอง
4) ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
สมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อ คุณครูศุภาพิชญ์  จินตุง โทรศัพท์ 080-5031750 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 053-457021