ข่าวประกาศ

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 ก.พ. 2563 23:09โดยadmin sdy   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2563 13:25 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นอนุบาล 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
หลักฐานการสมัคร
1) สูติบัตร (ใบเกิด)
2) ทะเบียนบ้าน
3) บัตรประจำตัวผู้ปกครอง
4) ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
สมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อ คุณครูศุภาพิชญ์  จินตุง โทรศัพท์ 080-5031750 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 053-457021

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

โพสต์20 ม.ค. 2563 02:31โดยadmin sdy   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2563 23:03 ]

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

ประกาศการรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์16 ม.ค. 2563 22:49โดยadmin sdy   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2563 22:57 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 9000 บาท / เดือน จากงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สนใจติดต่อที่ 053457021 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์20 ม.ค. 2562 23:15โดยadmin sdy   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2562 19:21 ]


โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นอนุบาล 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
หลักฐานการสมัคร
1) สูติบัตร (ใบเกิด)
2) ทะเบียนบ้าน
3) บัตรประจำตัวผู้ปกครอง
4) ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
สมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อ คุณครูณิชาพร  อินทวิชัย โทรศัพท์ 090-3232328 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 053-457021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว

โพสต์15 ม.ค. 2562 09:33โดยadmin sdy   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2562 09:34 ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว
ตามประกาศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เรื่อง "ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว

โพสต์15 ม.ค. 2562 09:26โดยadmin sdy   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2562 09:29 ]


โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

1-6 of 6