ทำบุญถวายเทียนพรรษา

โพสต์12 ก.ค. 2562 02:26โดยadmin sdy   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2562 02:26 ]
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ได้นำผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษาตามวัดในเขตพื้นที่ให้บริการ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กได้เรียนรู้วิธีชีวิตของชุมชน