การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์9 ก.ย. 2562 11:46โดยadmin sdy   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2562 13:12 ]

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น นำโดยคุณครูฉัตรินทร์ศิริได้นำคณะครูแกนนำและนักเรียนแกนนำการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา ในโรงเรียนเป้าหมาย คือ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา และโรงเรียนบ้านแม่ขิ ทางโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นขอขอบพระคุณในการต้อนรับมา ณ โอกาสนี้ด้วย