กิจกรรมทัศนศึกษา

โพสต์3 มี.ค. 2562 12:21โดยadmin sdy   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2562 02:25 ]
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนตามความเหมาะสมในแต่ละวัย เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ภายนอกห้องเรียนได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง