กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่

โพสต์5 มี.ค. 2563 03:41โดยadmin sdy   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2563 19:03 ]

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่  โดยมีนายอนัน  เมืองบัวผัน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนได้เปิดประชุมกองและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง และใช้ไหวพริบ ความอดทน ความสามัคคีในหมูคณะในการทำกิจกรรมในฐานต่างๆ