โครงการอาหารกลางวัน

โพสต์27 ก.พ. 2562 23:31โดยadmin sdy   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 23:48 ]
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ได้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นในการสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์การเกษตรผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ เช่น กิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมเลี้ยงปลา กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมฟาร์มเห็ดคุณธรรม เป็นต้น  สำหรับผลิตวัตถุดิบที่ได้นำไปจัดทำอาหารกลางวันให้ถูกตามหลักโภชนาการ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการกำหนดสำรับอาหารของโรงเรียนในแต่ละวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ