ต้อนรับคุณครูสิริวิมล และผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

โพสต์11 พ.ย. 2562 05:58โดยadmin sdy   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2562 20:51 ]
เวลา 14.00 น. ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อได้มาส่งครูย้าย คือ น.ส.สิริวิมล จันทร์บุญ หรือครูมาส และได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการผลการดำเนินงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน