กิจกรรมค่ายแกนนำนักเรียนและครูเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์28 ก.ค. 2562 06:04โดยadmin sdy   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2562 11:13 ]
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นจัดค่ายแกนนำนักเรียนและครูเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 10 โรงเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้มาขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย และสืบสานปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียนและชุมชน
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด