มูลนิธิวิคลิฟแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางภาษา

โพสต์22 พ.ย. 2562 20:52โดยadmin sdy   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2563 01:47 ]
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นร่วมกับมูลนิธิวิคลิฟไทย (เชียงใหม่) Wycliffe Thailand ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์อาสาจากโรงเรียนในประเทศสิงค์โปร์มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็น