คณะบุคลากรศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์24 ก.ค. 2562 01:12โดยadmin sdy   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 01:16 ]
วันที่ 27 ก.ค. 2562 คณะบุคลากรศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มาติดตามเยี่ยมชมความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงาน่่โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาให้แก่คณะครูผู้รับผิดชอบในแต่ละฐานกิจกรรมการเรียนรู้

Comments