พิธีเปิดอาคารเรียน 62 และทำบุญทอดผ้าป่า

โพสต์24 ธ.ค. 2562 21:52โดยadmin sdy   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 22:28 ]
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "62" โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  ซึ่งได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2561  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง   เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายฯ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ได้มีการทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนอีกด้วย