65 ปีวันสถานปนาโรงเรียนและงานเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse

โพสต์3 มี.ค. 2562 12:17โดยadmin sdy   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 10:29 ]
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นได้จัดทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 65 ปี โดยได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและการระดมทุนทรัพย์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป พร้อมกับได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ ทักษะการเรียนรู้มาใช้ในกิจกรรมแต่ละระดับชั้น และเป็นการฝึกประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจากท่านรองเทวินทร์  สร้อยเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมผลงานต่างๆ ของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน