กิจกรรมภายในโรงเรียน

ทำบุญถวายเทียนพรรษา

โพสต์12 ก.ค. 2562 02:26โดยadmin sdy   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2562 02:26 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ได้นำผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษาตามวัดในเขตพื้นที่ให้บริการ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กได้เรียนรู้วิธีชีวิตของชุมชน

English Day Camp by Youth With A Mission(YWAM)

โพสต์9 ก.ค. 2562 20:01โดยadmin sdy   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2562 02:29 ]


วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 คณะอาสาสมัครชาวต่างชาติจากมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา นำทีมโดยคุณกาน ใช้เวลากับนักเรียนและคณะครูในการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษร้องเพลงและเล่นเกม 

On July 9-10 2019. We are blessed by Church without borders team. They are from New Jersey the United State of America. The team spent the time with our students and teachers. They have taught English grammar, singing and playing games. Both students and  teachers at Sridongyen School we had so much fun more than that we've had a great bond with nations.บทความไม่มีชื่อ

โพสต์13 มิ.ย. 2562 09:11โดยadmin sdy


บทความไม่มีชื่อ

โพสต์13 มิ.ย. 2562 09:10โดยadmin sdy


บทความไม่มีชื่อ

โพสต์13 มิ.ย. 2562 09:09โดยadmin sdy


บทความไม่มีชื่อ

โพสต์13 มิ.ย. 2562 09:08โดยadmin sdy


กิจกรรมทัศนศึกษา

โพสต์3 มี.ค. 2562 12:21โดยadmin sdy   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2562 02:25 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนตามความเหมาะสมในแต่ละวัย เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ภายนอกห้องเรียนได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง

65 ปีวันสถานปนาโรงเรียนและงานเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse

โพสต์3 มี.ค. 2562 12:17โดยadmin sdy   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 10:29 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นได้จัดทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 65 ปี โดยได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและการระดมทุนทรัพย์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป พร้อมกับได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ ทักษะการเรียนรู้มาใช้ในกิจกรรมแต่ละระดับชั้น และเป็นการฝึกประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจากท่านรองเทวินทร์  สร้อยเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมผลงานต่างๆ ของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 

โครงการอาหารกลางวัน

โพสต์27 ก.พ. 2562 23:31โดยadmin sdy   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 23:48 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ได้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นในการสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์การเกษตรผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ เช่น กิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมเลี้ยงปลา กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมฟาร์มเห็ดคุณธรรม เป็นต้น  สำหรับผลิตวัตถุดิบที่ได้นำไปจัดทำอาหารกลางวันให้ถูกตามหลักโภชนาการ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการกำหนดสำรับอาหารของโรงเรียนในแต่ละวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ
 

English Day Camp by YWAM

โพสต์15 ม.ค. 2562 11:48โดยadmin sdy   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 20:19 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ให้กับนักเรียน นำโดยคุณกานต์ ผู้ประสานงานกับอาสาสมัครชาวต่างชาติ มาให้ความรู้และประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

1-10 of 10