กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษา

โพสต์3 มี.ค. 2562 12:21โดยadmin sdy   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2562 12:31 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนตามความเหมาะสมในแต่ละวัย

65 ปีวันสถานปนาโรงเรียนและงานเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse

โพสต์3 มี.ค. 2562 12:17โดยadmin sdy   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2562 18:07 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นได้จัดทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 65 ปี โดยได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและการระดมทุนทรัพย์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป พร้อมกับได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ ทักษะการเรียนรู้มาใช้ในกิจกรรมแต่ละระดับชั้น และเป็นการฝึกประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจากท่านรองเทวินทร์  สร้อยเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมผลงานต่างๆ ของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 

โครงการอาหารกลางวัน

โพสต์27 ก.พ. 2562 23:31โดยadmin sdy   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 23:48 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ได้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นในการสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์การเกษตรผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ เช่น กิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมเลี้ยงปลา กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมฟาร์มเห็ดคุณธรรม เป็นต้น  สำหรับผลิตวัตถุดิบที่ได้นำไปจัดทำอาหารกลางวันให้ถูกตามหลักโภชนาการ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการกำหนดสำรับอาหารของโรงเรียนในแต่ละวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ
 

English Day Camp by YWAM

โพสต์15 ม.ค. 2562 11:48โดยadmin sdy   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2562 00:22 ]


ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โพสต์15 ม.ค. 2562 11:47โดยadmin sdy   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2562 11:47 ]


วันวชิราวุธ

โพสต์15 ม.ค. 2562 11:47โดยadmin sdy   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2562 11:47 ]


1-7 of 7