กิจกรรมภายในโรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็น

โพสต์10 ก.ย. 2562 02:46โดยadmin sdy   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2562 03:03 ]

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็นได้จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็น เพื่อค้นหานักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันรายการต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติประธานเปิดงานในพิธีจากท่านนายกสมาคมวิชาชีพครูไชยปราการ นายอุทัย ใจคำปัน โดยท่านประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็น นายอนัน เมืองบัวผัน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจาก 7 โรงเรียนภายในศูนย์

ถวายทานสลากภัตวัดศรีดงเย็น

โพสต์9 ก.ย. 2562 11:51โดยadmin sdy   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2562 13:07 ]

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 นายอนัน เมืองบัวผันพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ร่วมถวายทานในงานประเพณีสลากภัตของวัดศรีดงเย็น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชนด้วย

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์9 ก.ย. 2562 11:46โดยadmin sdy   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2562 13:12 ]


วันศุกร์ที่ 6 กันยายน โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น นำโดยคุณครูฉัตรินทร์ศิริได้นำคณะครูแกนนำและนักเรียนแกนนำการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา ในโรงเรียนเป้าหมาย คือ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา และโรงเรียนบ้านแม่ขิ ทางโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นขอขอบพระคุณในการต้อนรับมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

ผอ.สพป.ชม.3 เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์1 ก.ย. 2562 18:04โดยadmin sdy   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2562 18:25 ]


วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และอาคารสถานที่ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 


พิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

โพสต์11 ส.ค. 2562 13:28โดยadmin sdy   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2562 13:43 ]


วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

ปลูกป่าเนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษกและวันแม่แห่งชาติ 2562

โพสต์7 ส.ค. 2562 13:03โดยadmin sdy   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 13:26 ]

ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นร่วมกันปลูกป่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับชุมชน ณ สวนป่าพุทธชยันตี บ้านปาง ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมค่ายแกนนำนักเรียนและครูเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์28 ก.ค. 2562 06:04โดยadmin sdy   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2562 11:13 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นจัดค่ายแกนนำนักเรียนและครูเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 10 โรงเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้มาขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย และสืบสานปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียนและชุมชน
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

โพสต์28 ก.ค. 2562 06:02โดยadmin sdy   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2562 19:27 ]

คณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ร่วมกิจกรรม "ปลูกป่า สร้างฝาย เทิดพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2562  ณ พื้นที่บริเวณพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
   
    

พิธีลงนามถวายพระพรในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 10

โพสต์25 ก.ค. 2562 02:51โดยadmin sdy   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2562 19:59 ]

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นร่วมทำบุญตักบาตร และทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
 
 
  
   

คณะบุคลากรศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์24 ก.ค. 2562 01:12โดยadmin sdy   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 01:16 ]

วันที่ 27 ก.ค. 2562 คณะบุคลากรศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มาติดตามเยี่ยมชมความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงาน่่โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาให้แก่คณะครูผู้รับผิดชอบในแต่ละฐานกิจกรรมการเรียนรู้

1-10 of 16