กิจกรรมภายในโรงเรียน

พิธีเปิดอาคารเรียน 62 และทำบุญทอดผ้าป่า

โพสต์24 ธ.ค. 2562 21:52โดยadmin sdy   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 22:28 ]

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "62" โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  ซึ่งได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2561  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง   เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายฯ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ได้มีการทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนอีกด้วยมูลนิธิวิคลิฟแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางภาษา

โพสต์22 พ.ย. 2562 20:52โดยadmin sdy   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 21:49 ]


กิจกรรมแนะแนวนักเรียน

โพสต์14 พ.ย. 2562 07:19โดยadmin sdy   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2562 07:20 ]


กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์11 พ.ย. 2562 06:04โดยadmin sdy   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2562 09:20 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น จัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันสร้างโคมลอย รวมถึงการจัดกิจกรรมการทำกระทง และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ

ร่วมทำบุญกฐินและงานประเพณีลอยกระทง วัดศรีดงเย็น

โพสต์11 พ.ย. 2562 06:03โดยadmin sdy   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2562 09:30 ]

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ร่วมงานทำบุญกฐินและงานประเพณีลอยกระทงของวัดศรีดงเย็นซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ต้อนรับคุณครูสิริวิมล และผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

โพสต์11 พ.ย. 2562 05:58โดยadmin sdy   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2562 20:51 ]

เวลา 14.00 น. ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อได้มาส่งครูย้าย คือ น.ส.สิริวิมล จันทร์บุญ หรือครูมาส และได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการผลการดำเนินงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์4 พ.ย. 2562 20:22โดยadmin sdy   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2562 22:32 ]

นายอนัน เมืองบัวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวปฐมนิเทศนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งแนะนำคุณครูที่ได้ย้ายมาบรรจุใหม่
  
 

ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

โพสต์10 ต.ค. 2562 21:38โดยadmin sdy   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2562 21:45 ]

วันที่ 9 ตุลาคม โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูจำนวน 1 ตำแหน่งในโครงการครูคืนถิ่น คือ น.ส.ศิริภาภรณ์  ปัญญามหันต์ วิชาเอกเกษตรกรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

งานศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็น

โพสต์10 ก.ย. 2562 02:46โดยadmin sdy   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2562 04:38 ]

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็นได้จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็น เพื่อค้นหานักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันรายการต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติประธานเปิดงานในพิธีจากท่านนายกสมาคมวิชาชีพครูไชยปราการ นายอุทัย ใจคำปัน โดยท่านประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็น นายอนัน เมืองบัวผัน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจาก 7 โรงเรียนภายในศูนย์

ถวายทานสลากภัตวัดศรีดงเย็น

โพสต์9 ก.ย. 2562 11:51โดยadmin sdy   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2562 13:07 ]

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 นายอนัน เมืองบัวผันพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ร่วมถวายทานในงานประเพณีสลากภัตของวัดศรีดงเย็น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชนด้วย

1-10 of 24