กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์11 พ.ย. 2562 06:04โดยadmin sdy   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2562 09:20 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น จัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันสร้างโคมลอย รวมถึงการจัดกิจกรรมการทำกระทง และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ

ร่วมทำบุญกฐินและงานประเพณีลอยกระทง วัดศรีดงเย็น

โพสต์11 พ.ย. 2562 06:03โดยadmin sdy   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2562 09:30 ]

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ร่วมงานทำบุญกฐินและงานประเพณีลอยกระทงของวัดศรีดงเย็นซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ต้อนรับคุณครูสิริวิมล และผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

โพสต์11 พ.ย. 2562 05:58โดยadmin sdy   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2562 09:36 ]

เวลา 14.00 น. ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อได้มาส่งครูย้าย คือ คุณครูสิริวิมล หรือครูมาส และได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการผลการดำเนินงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์4 พ.ย. 2562 20:22โดยadmin sdy   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2562 22:32 ]

นายอนัน เมืองบัวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวปฐมนิเทศนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งแนะนำคุณครูที่ได้ย้ายมาบรรจุใหม่
  
 

ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

โพสต์10 ต.ค. 2562 21:38โดยadmin sdy   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2562 21:45 ]

วันที่ 9 ตุลาคม โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูจำนวน 1 ตำแหน่งในโครงการครูคืนถิ่น คือ น.ส.ศิริภาภรณ์  ปัญญามหันต์ วิชาเอกเกษตรกรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

งานศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็น

โพสต์10 ก.ย. 2562 02:46โดยadmin sdy   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2562 04:38 ]

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็นได้จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็น เพื่อค้นหานักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันรายการต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติประธานเปิดงานในพิธีจากท่านนายกสมาคมวิชาชีพครูไชยปราการ นายอุทัย ใจคำปัน โดยท่านประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็น นายอนัน เมืองบัวผัน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจาก 7 โรงเรียนภายในศูนย์

ถวายทานสลากภัตวัดศรีดงเย็น

โพสต์9 ก.ย. 2562 11:51โดยadmin sdy   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2562 13:07 ]

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 นายอนัน เมืองบัวผันพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ร่วมถวายทานในงานประเพณีสลากภัตของวัดศรีดงเย็น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชนด้วย

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์9 ก.ย. 2562 11:46โดยadmin sdy   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2562 13:12 ]


วันศุกร์ที่ 6 กันยายน โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น นำโดยคุณครูฉัตรินทร์ศิริได้นำคณะครูแกนนำและนักเรียนแกนนำการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา ในโรงเรียนเป้าหมาย คือ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา และโรงเรียนบ้านแม่ขิ ทางโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นขอขอบพระคุณในการต้อนรับมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

ผอ.สพป.ชม.3 เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์1 ก.ย. 2562 18:04โดยadmin sdy   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2562 18:25 ]


วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และอาคารสถานที่ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 


พิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

โพสต์11 ส.ค. 2562 13:28โดยadmin sdy   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2562 13:43 ]


วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

1-10 of 21