ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายในโรงเรียน

 • กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น จัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันสร้างโคมลอย รวมถึงการจัดกิจกรรมการทำกระทง และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ
  ส่ง 11 พ.ย. 2562 09:20 โดย admin sdy
 • ร่วมทำบุญกฐินและงานประเพณีลอยกระทง วัดศรีดงเย็น ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ร่วมงานทำบุญกฐินและงานประเพณีลอยกระทงของวัดศรีดงเย็นซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
  ส่ง 11 พ.ย. 2562 09:30 โดย admin sdy
 • ต้อนรับคุณครูสิริวิมล และผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เวลา 14.00 น. ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อได้มาส่งครูย้าย คือ คุณครูสิริวิมล หรือครูมาส และได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการผลการดำเนินงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
  ส่ง 11 พ.ย. 2562 09:36 โดย admin sdy
 • ต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นายอนัน เมืองบัวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวปฐมนิเทศนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งแนะนำคุณครูที่ได้ย้ายมาบรรจุใหม่   
  ส่ง 4 พ.ย. 2562 22:32 โดย admin sdy
 • ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ วันที่ 9 ตุลาคม โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูจำนวน 1 ตำแหน่งในโครงการครูคืนถิ่น คือ น.ส.ศิริภาภรณ์  ปัญญามหันต์ วิชาเอกเกษตรกรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
  ส่ง 10 ต.ค. 2562 21:45 โดย admin sdy
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

 • การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นอนุบาล 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไปหลักฐานการสมัคร1) สูติบัตร (ใบเกิด)2) ทะเบียนบ้าน3) บัตรประจำตัวผู้ปกครอง4) ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองสมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อ คุณครูณิชาพร  อินทวิชัย โทรศัพท์ 090-3232328 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 053-457021
  ส่ง 4 มี.ค. 2562 19:21 โดย admin sdy
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหวตามประกาศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เรื่อง "ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 09:34 โดย admin sdy
 • การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 09:29 โดย admin sdy
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »