ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายในโรงเรียน

 • พิธีเปิดอาคารเรียน 62 และทำบุญทอดผ้าป่า วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "62" โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  ซึ่งได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2561  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง   เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายฯ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำช ...
  ส่ง 24 ธ.ค. 2562 22:28 โดย admin sdy
 • มูลนิธิวิคลิฟแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางภาษา
  ส่ง 24 ธ.ค. 2562 21:49 โดย admin sdy
 • กิจกรรมแนะแนวนักเรียน
  ส่ง 14 พ.ย. 2562 07:20 โดย admin sdy
 • กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น จัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันสร้างโคมลอย รวมถึงการจัดกิจกรรมการทำกระทง และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ
  ส่ง 11 พ.ย. 2562 09:20 โดย admin sdy
 • ร่วมทำบุญกฐินและงานประเพณีลอยกระทง วัดศรีดงเย็น ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ร่วมงานทำบุญกฐินและงานประเพณีลอยกระทงของวัดศรีดงเย็นซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
  ส่ง 11 พ.ย. 2562 09:30 โดย admin sdy
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
  ส่ง 20 ม.ค. 2563 02:31 โดย admin sdy
 • ประกาศการรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 9000 บาท / เดือน จากงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สนใจติดต่อที่ 053457021 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
  ส่ง 16 ม.ค. 2563 22:57 โดย admin sdy
 • การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นอนุบาล 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไปหลักฐานการสมัคร1) สูติบัตร (ใบเกิด)2) ทะเบียนบ้าน3) บัตรประจำตัวผู้ปกครอง4) ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองสมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อ คุณครูณิชาพร  อินทวิชัย โทรศัพท์ 090-3232328 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 053-457021
  ส่ง 4 มี.ค. 2562 19:21 โดย admin sdy
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหวตามประกาศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เรื่อง "ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 09:34 โดย admin sdy
 • การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 09:29 โดย admin sdy
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »