ติดต่อ

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
เลขที่ 5 หมู่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ : 053 457021, 088 2680665
โทรสาร : 053 457021

แผนที่และการเดินทาง

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น